fbpx

Privacy Statement PasNL

PasNL hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens die u registreert in onze app. PasNL volgt en houdt zich aan de regels die zijn bepaald binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

 

De verantwoordelijke is:

PasNL

Rietbaan 6

2908 LP Capelle aan den IJssel

 

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op: Privacy@PasNL

 

2. Welke gegevens gebruiken we?

Op dit moment slaan wij gegevens op die bij het aanmaken van een account worden vastgelegd. Daarnaast slaan wij de gegevens met betrekking tot de geregistreerde passen op indien u heeft gekozen om een account aan te maken. Heeft u geen account dan worden de gegevens met betrekking tot geregistreerde passen niet opgeslagen in ons systeem. In het geval van een account worden verzamelde gegevens gebruikt ten behoeve van het vastleggen van een reservekopie van de geregistreerde passen en pasgegevens in ons systeem.

 

Naast genoemde persoonlijke gegevens leggen we statistische gegevens vast ter attentie van het gebruik van de PasNL app onafhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een account. Statistische gegevens betreffen bijvoorbeeld het aantal keer dat een bepaalde pas door onze gebruikers van de app is toegevoegd aan de PasNL app. Deze gegevens zijn nimmer te koppelen aan persoonsgegevens.

 

PasNL kan u als gebruiker gericht benaderen met informatie en/of aanbiedingen gerelateerd aan het gebruik van de app en de door u, binnen PasNL, geregistreerde passen.

 

Opslag van gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in onze eigen PasNL database. Deze database is streng beveiligd. Data overdracht tussen PasNL app en de database vindt versleuteld plaats. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden waar u geen relatie mee heeft. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

 

Gegevens verwijderen

U kunt zelf een account aanmaken en/of verwijderen uit PasNL, dit is niet verplicht of nodig voor het gebruik van PasNL. Zonder account is evenwel geen identificeerbare backup mogelijk van uw in PasNL vastgelegde gegevens. Op verzoek zal PasNL uw vastgelegde gegevens uit haar bestand verwijderen indien u PasNL niet meer gebruikt en van uw telefoon verwijderd heeft.

 

Dit verzoek tot verwijdering kunt u doen door contact met ons op te nemen via Support@PasNL. Wij zullen zonder tegenspraak aan dit verzoek voldoen binnen 5 werkdagen.

 

3. Waarvoor verwerken we uw gegevens?

Om een goede werking van de app te kunnen waarborgen.

 

4. Worden gegevens doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie?

Nee, uw gegevens blijven binnen de EU zone.

 

5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens zolang deze nodig zijn om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Als de gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, worden deze regelmatig verwijderd (na 1 jaar), tenzij de beperkte verdere verwerking vereist is om bewijs binnen de wettelijke verjaringstermijnen te bewaren.

 

6. Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?

Elke betrokken persoon heeft binnen de AVG:

 

1. Het recht op dataportabiliteit, het recht om persoonsgegevens over te dragen.

2. Het recht op vergetelheid, het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit betekent feitelijk dat we uw gegevens wissen. U kunt dan geen gebruik meer maken van de diensten van de app.

3. Recht op inzage, dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die wij voor u verwerken in te zien.

4. Recht op rectificatie en aanvulling, het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.

5. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Dit recht wordt uitgevoerd door de functionaris gegevensbescherming die PasNL hiervoor heeft aangewezen.

7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 

7. Is er een verplichting voor mij om gegevens te verstrekken?

Nee! PasNL is ook te gebruiken zonder het vastleggen van persoonsgegevens. Een gebruiker van de app kan echter wel een account aanmaken om gebruik te kunnen maken van de extra functionaliteiten zoals bijvoorbeeld een back-up van je pasjes en het online beheren hiervan vanuit een willekeurige browser met internet toegang.

 

8. Is er sprake van profilering?

Nee, momenteel is daar geen sprake van.

 

9. Wijzigen van dit privacybeleid

PasNL houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze plek doorvoeren. Het beleid is voor het laatst aangepast op 25.05.2018