fbpx

Win je aankoopbedrag terug!

Onderstaand de voorwaarden voor deze actie

 

1. Algemeen

1.1 Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger om mee te doen met de Winactie.
1.2 De Winactie wordt georganiseerd van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2021.
1.3 PasNL behoudt zich het recht voor om de Winactie zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze de verplichting te hebben tot een schadevergoeding aan de Deelnemers.
1.4 Met vragen of opmerkingen over de actievoorwaarden of winacties kan contact opgenomen worden met de helpdesk van PasNL.

 

2. Deelname

2.1 De Winactie bestaat uit 1 of meerdere online aankopen bij 1 van de deelnemende adverteerders van PasNL welke via PasNL uitgevoerd dienen te worden.
2.2 Het melden van de gegevens van de transactie(s), die bestaan uit de voor-en achternaam, aankoopdatum en -tijd, bedrag en e-mail van Deelnemer.
2.3 PasNL moet de aangemelde transactie kunnen vinden in de administraties welke voor deze Winactie zijn ingericht.
2.4 Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien aan alle onderdelen van de Actie als beschreven in artikel 2.1, 2.2 en 2.3 is voldaan.
2.5 Met je inzending geef je toestemming om eventueel jouw naam te publiceren op de social mediakanalen van PasNL.
2.6 PasNL heeft het recht om een deelnemer van een winactie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

 

3. Prijs
3.1 Indien Deelnemers voldoen aan de voorwaarden, maken zij kans op het terugwinnen van het aankoopbedrag van de opgegeven transactie.
3.2 Uit iedere 250 goedgekeurde inzendingen wordt een winnaar getrokken. De laatste trekking vindt plaats op 31 december 2020 of zoveel later indien het aantal van 250 goedgekeurde inzendingen nog niet is behaald.
3.3 Winnaars ontvangen een persoonlijk bericht per e-mail. Namen van winnaars kunnen eventueel ook bekend gemaakt worden via de social media kanalen van PasNL.

3.4 De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.

3.5 Het maximale bedrag wat gewonnen kan worden is het wettelijke maximale belastingvrije bedrag van dit moment, in 2020 bedraagt dit €449,-
3.6 De Prijzen worden doormiddel van een overboeking aan de prijswinnaars uitgekeerd. Hiertoe zullen de prijswinnaars een Nederlandse IBAN-rekening verschaffen aan PasNL waar het gewonnen bedrag op gestort kan worden. Indien het gewonnen bedrag om welke reden dan ook niet aan een prijswinnaar kan worden uitgekeerd, behoudt PasNL zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te trekken.
3.7 Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.

 

4. Persoonsgegevens

4.1 Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Winactie te kunnen deelnemen.
4.2 De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy beleid van PasNL.
4.3 Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de Winactie en de daaruit voortvloeiende prijsuitreiking.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Deelname aan de Winactie is op eigen risico.
5.2 PasNL en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uitgereikte prijzen.
5.3 PasNL is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens.

 

6. Toepasselijk recht
6.1 Op deze actievoorwaarden en de Winactie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist PasNL.
6.3 Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met helpdesk van PasNL.