Privacy beleid


Privacybeleid PasNL

PasNL hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens die u registreert in PasNL.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

PasNL volgt en houdt zich aan de regels die zijn bepaald binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het volledige databestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer: m1568220.

Gebruik van gegevens

Op dit moment slaan wij gegevens op die bij het aanmaken van een account worden vastgelegd. Daarnaast slaan wij de gegevens met betrekking tot de geregistreerde passen op indien u heeft gekozen om een account aan te maken. Heeft u geen account dan worden de gegevens met betrekking tot geregistreerde passen niet opgeslagen in ons systeem. In het geval van een account worden verzamelde gegevens gebruikt ten behoeve van het vastleggen van een reservekopie van de geregistreerde passen en pasgegevens in ons systeem.

Naast genoemde persoonlijke gegevens leggen we statistische gegevens vast ter attentie van het gebruik van de PasNL app onafhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een account. Statistische gegevens betreffen bijvoorbeeld het aantal keer dat een bepaalde pas door onze gebruikers van de app is toegevoegd aan de PasNL app. Deze gegevens zijn nimmer te koppelen aan persoonsgegevens.

PasNL kan u als gebruiker gericht benaderen met informatie en/of aanbiedingen gerelateerd aan het gebruik van de app en de door u, binnen PasNL, geregistreerde passen. Deze communicatie zal uitsluitend vanuit PasNL plaatsvinden.

Opslag van gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in onze eigen PasNL database. Deze database is streng beveiligd. Data overdracht tussen PasNL app en de database vindt versleuteld plaats. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden waar u geen relatie mee heeft. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens verwijderen

U kunt zelf een account aanmaken en/of verwijderen uit PasNL, dit is niet verplicht of nodig voor het gebruik van PasNL. Zonder account is evenwel geen identificeerbare backup mogelijk van uw in PasNL vastgelegde gegevens. Op verzoek zal PasNL uw vastgelegde gegevens uit haar bestand verwijderen indien u PasNL niet meer gebruikt en van uw telefoon verwijderd heeft. Dit verzoek tot verwijdering kunt u doen door contact met ons op te nemen via Support@PasNL. Wij zullen zonder tegenspraak aan dit verzoek voldoen binnen 5 werkdagen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Support@PasNL

Wijzigen van dit privacybeleid

PasNL houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze plek doorvoeren. Het beleid is voor het laatst aangepast op 01.07.2014.